گروه صنعتی دنا

بیانیه ماموریت و ارزش ها

ما مدتهاست که با تحقیق و توسعه و نوآوری توانسته ایم محصولات و راهکارهای مناسبی برای مشکلات و چالشهای حوزه ICT ارائه کنیم. آینده پژوهی و آینده نگری باعث شده تا در مورد تکنولوژی و کسب و کارهای آینده تحقیق و بررسی کنیم تا با همکاران پرتلاش، خلاق و متعهد خانواده دنا همواره به مشتریان خود وفادار بوده و آینده روشنی را برای مردم دنیا رقم بزنیم.
 
براساس باورهای انسانی و حرفه ای، این مجموعه، ارزش های زیر را برای خود انتخاب نموده و به آنها وفادار است. این منشور مرجعی برای تصمیم گیری های کاری، رفتارهای سازمانی و تدوین و ترویج امور داخلی و خارجی دنا خواهد بود:
 
1- نوآوری (خلاقیت، پویائی، آینده نگری و بروزترین در کسب و کار)
2- تعالی  (جذب و حفظ استعدادهای برتر، آموزش و ایجاد فرصت ها)
3- کارآمدی  (برنامه ریزی، تحقق اهداف، نظم، توسعه فردی و سازمانی) 
4- شایستگی (احترام و رفتار حرفه ای، مفید بودن، شایسته پروری و خود انگیزشی)
5- پاسخگویی (مسئولیت پذیری، تکریم مشتری،  وفاداری و رعایت اصول اخلاقی)