گروه صنعتی دنا

پیام مدیرعامل

به نام خالق خلاقیت
 
گروه فناوری دنا، بر اساس باورهای دینی و انسانی و در راستای ارتقاء و اشاعه توانمندی‌های مجموعه، در سطح ملی و بین‌المللی،  افتخار دارد، تا مرجع تصمیمات سازمانی و زیر بنایی خود را بر اساس اصول چهارده‌گانه زیر و با الهام از عدد مبارک چهارده معصوم، پایه‌گذاری نماید. این اصول عبارتند از:
 
 • بازگرداندن و حفظ منابع ملی مالی و منابع انسانی
 • فرهنگ و استفاده از الگوهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی
 • تعالی سازمانی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی
 • اتحاد، تعهد و وفاداری
 • عدم سوء‌استفاده از موقعیت شغلی
 • رازداری و امانت‌داری
 • تکریم و مشتری‌مداری
 • صداقت، شفافیت و نظم
 • احترام و اعتماد
 • عدالت و برابری
 • تحقیق و توسعه
 • حاکمیت قانون و پاسخگوئی
 • احترام به خانواده
 • شایسته‌سالاری و به کارگیری مهارت و تخصص
 
ما معتقدیم، موفقیت‌مان در گرو موفقیت همه کسانی است که با ما همکاری می‌کنند و به نوعی در ارتباط با مجموعه دنا هستند، از این رو، در پی ایجاد فضایی در کسب و کار هستیم، تا مشتری، همکار، خانواده آنها، سرمایه‌گذار، تامین‌کننده و نهادهای اجتماعی و اقتصادی، همکاری با ما را یک موفقیت و افتخار، تلقی نموده و علاقمند به ایجاد رابطه همکاری و پیوندی پایدار و مستحکم با دنا، باشند.