گروه صنعتی دنا

 
 
یکی از دغدغه های افراد پرکردن اوقات فراغت و زمان های مرده ایست که فرد برنامه مشخصی برای آن ندارد. برای همه ما پیش آمده که در کافه ها منتظر دوست یا همکار خود هستیم و زمانی را در انتظار بسر می بریم و یا در مترو و زمان سفرهای شهری فرصتی را پیدا می کنیم که باید زمان را بگذرانیم و یا حتی در منزل با خانواده می خواهیم اوقات خوبی را سپری کنیم و نمیدانیم چه کنیم. این سامانه قصد دارد تا در این مواقع یار و یاور باشد و گزینه مناسبی برای پرکردن اوقات فراغت از این نوع باشد.