کارت هوشمند شناسایی
اهمیت کارت شناسایی با توجه به سطح تردد بالا در سازمان ها و ارگان ها و همچنین لزوم اطلاع از هویت فرد وارد شده به حریم مجموعه به عنوان پرسنل یا ارباب رجوع، برای دسترسی به بخش های مختلف سازمان می باشد.
مدیران مجموعه های مختلف برای تفکیک قسمت های سازمان و بالا بردن سطح امنیت سازمان خود، نیاز به چاپ کارت شناسایی برای کارمندان و پرسنل خود و حتی کارت میهمان برای حضور ارباب رجوع دارند. کارت های شناسایی یا کارت پرسنلی علاوه بر موارد یاد شده، باعث ایجاد حس رضایت برای پرسنل سازمان و میهمانان میشود، چرا که خود را جزئی حقیقی از سازمان یا مجموعه می دانند.
این کارت می تواند اطلاعات هویتی، تصویر چهره، اثر انگشت، اطلاعات سازمانی، به همراه گواهینامه های الکترونیکی و امضای دیجیتال را در خود جای دهد. بدین وسیله شرکت فناوران الماس دنا توانایی خود را جهت چاپ انحصاری کارت های شناسایی مانند کارت دانشجویی، کارت همایش و ... اعلام می دارد.