کارت هوشمند رفاهی
یکی از ابتدایی‌ترین و شاید قدیمی‌ترین روش‌های ارائه خدمات رفاهی کارکنان در شرکت‌ها، بهره بردن از کارت شناسایی است. کارت‌های شناسایی از زمانی که با کمک کارت pvc و بر مبنای کارت‌های هوشمند طراحی شدند، تبدیل به ابزارهای پرکاربرد شده اند که در زمینه ارائه خدمات رفاهی می‌توان کاربردهای زیر را برای آنها متصور بود:
  • کارت ورود و خروج به یک منطقه و کارت کنترل تردد؛
  • کارت حضور و غیاب برای استفاده در سیستم حضور و غیاب دیجیتالی؛
  • کارت شناسایی هوشمند برای انجام خدمات سازمانی در بخش‌های مختلف؛
  • کارت پرسنلی و کارت سازمانی برای احراز هویت؛
  • کارت تخفیف برای خرید در فروشگاه‌های معرفی شده از طرف سازمان؛
  • کارت ورود به باشگاه یا استخر یا مهمان پذیر معرفی شده از طرف سازمان.