اخبار و رویدادها

سهولت و امنیت در پرداخت های موبایلی
۱۳۹۳/۱۰/۲۰

سهولت و امنیت در پرداخت های موبایلی

سهولت و امنیت، "دو دلیل اصلی در حیاتی‌بودن ان‌اف‌سی برای بالا بردن تعداد تراکنش‌های پرداخت موبایلی".
تلفن همراه کانال ارتباطی اصلی بانک‌ها در سال ۲۰۱۵
۱۳۹۳/۱۰/۱۴

تلفن همراه کانال ارتباطی اصلی بانک‌ها در سال ۲۰۱۵

تلفن همراه دیگر فقط یک کانال جایگزین برای بانک‌ها نیست.