پیام مدیر گروه فناوری دنا در آستانه ورود به سال 1400 خورشیدی

# ۴۰۹۲ - ۱۳۹۹/۱۲/۲۳