گروه فناوری دنا در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی /روز سوم

# ۴۰۹۱ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

5 الی 8 اسفندماه 1399 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی از تاریخ 5 اسفند به مدت 4 روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر گردید. گروه فناوری دنا با مشارکت و همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با معرفی پروژه های کادونا و توریست کارت حضور فعال دارد.
 
گزارش تصویری روز سوم / 7 اسفند 1399
بازدید دکتر سیدجواد موسوی، مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری از غرفه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
 
جلسه با معاونت گردشگری کردستان و استارتاپ‌های کردستان، با حضور دکتر قلی نژاد معاونت فناوری و کاربردی سازی پژوهشگاه میراث فرهنگی و دکتر رضائی مدیر مرکز نوآوری گردشگری در غرفه‌ی هلدینگ دنا در نمایشگاه بین‌المللی تهران
 
حضور استارتاپ‌های مورد حمایت پژوهشگاه میراث فرهنگی در نمایشگاه بین‌المللی تهران
 
با حضور مهندس عشقی، مدیر تشریفات CIP فرودگاه مهرآباد، مذاکره در خصوص همکاری با شرکت دنا جهت صدور کارت‌های گردشگری