گروه فناوری دنا در نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی /روز اول

# ۴۰۸۹ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

5 الی 8 اسفندماه 1399 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع دستی از تاریخ 5 اسفند به مدت 4 روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر گردید. گروه فناوری دنا با مشارکت و همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با معرفی پروژه های کادونا و توریست کارت حضور فعال دارد.
گزارش تصویری روز اول / 5 اسفند 1399
 
بازدید دکتر قلی‌نژاد، معاون فناوری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به همراه دکتر دشتی نماینده مردم اردکان یزد و نماینده مجلس شورای اسلامی با حضور دکتر رضایی، مدیر اجرایی مرکز نوآوری و گردشگری ایران
 
 
 
دکتر عمرانی، رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور، دکتر قلی‌نژاد، معاون فناوری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و دکتر رضایی مدیر اجرایی مرکز نوآوری و گردشگری ایران
 
مهندس میرحسینی، معاون حوزۀ گردشگری مجلس و دکتر رضایی مدیر اجرایی مرکز نوآوری و گردشگری ایران