در حوزه کسب و کارهای فضای مجازی و تجارت اجتماعی، با ماموریت راه اندازی و مدیریت کسب و کارهای تجارت اجتماعی، فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و فناوری اطلاعات فعالیت نموده و بنا داریم با توجه به نیازهای کاربران اینترنتی و گجت ها و گوشی های هوشمند جامعه و بکارگیری علوم و فن آوری اطلاعات نسبت به شناسایی نیازهای جامعه و ارائه راهکارهای فناورانه، کسب و کارهای جدید و کارایی را، به جامعه ارائه نماییم.
 
سرفصل های کسب و کار:
  • کارگزاری محتوا
  • تولید محتوا
  • فضای مجازی
  • اپلیکیشن / سامانه