هفدهمین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری 2017

# ۴۷ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۵

نمایندگان شرکت تجارت الکترونیک دنا در حاشیه هفدهمین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری 2017

 
 
 
حضور نمایندگان شرکت تجارت الکترونیک دنا، جهت معرفی و ارائه محصول توریست کارت به میهمانان هفدهمین کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری ٢٠١٧ 
 
تهران / هتل هما / 5 بهمن 1395
روابط عمومی گروه صنعتی دنا