کلیه فعالیت‌هایی که در زمینه اتوماسیون، هوشمندسازی و مکانیزه‌کردن سرویس‌های حمل و نقل و صنایع مرتبط، می‌باشد، در این بخش انجام می‌گیرد. بعنوان مثال، این شرکت تولیدکننده مدرنترین دستگاه‌های ردیاب یا Tracker می‌باشد که بهمراه سامانه‌های نرم‌افزاری بومی می‌تواند عملیات ردیابی را از سطح فردی تا سطح شرکتی، ارگانی و سازمانی و در سراسر کشور و بین‌المللی به خوبی انجام دهد. در این حوزه، مجموعه‌ها و محصولات متنوع دیگری از قبیل تاکسیمتر و تابلوهای نمایشگر نیز وجود دارد.