خدمات بانکداری الکترونیک، پذیرندگان، شعب و سرویس‌های ارزش افزوده مرتبط با سرویس‌های بانکی، بورس و فرابورس و پوشش‌های نوین بیمه‌ای، شامل این بخش می‌گردد. تعریف انواع بسته‌های بیمه‌ای با هدف مشخص و کاربردهای خاص جزء اهداف این کسب و کار بوده و بر اساس جوامع مختلف نسبت به تعریف بسته‌های متنوع بیمه با شرایط خاص اقدام می‌شود تا مصرف‌کنندگان فردی و سازمانی، از مزایای آن بهره‌مند گردند.