در حوزه کسب و کارهای پرداخت الکترونیک و خدمات بانکی و نظر به وسعت صنعت کارت های هوشمند و نیازمندی بازار کشور، بنا داریم، با بهره گیری از ماشین آلات و تجهیزات روز دنیا، نسبت به انجام مراحل پیش شخصی سازی، شخصی سازی و بسته بندی و پاکت گذاری کارت ها در انواع مختلف اقدام نماییم.

سرفصل های کسب و کار:
  • تولید کارت های بانکی و هوشمند
  • چاپ و شخصی سازی کارت
  • خدمات چاپ و بسته بندی
  • راهکارهای مبتنی بر کارت