در حوزه کسب و کارهای ICT و تجارت الکترونیک، با مأموریت فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک، سامانه های پرداخت الکترونیک، زیرساخت های ارتباطی، رایانش ابری و مرکز داده، بنا داریم، با توجه به نیازهای جامعه و بکارگیری علوم و فن آوری اطلاعات، نسبت به شناسایی مشکلات جامعه و ارائه راهکارهای فناورانه کسب و کارهای جدید و کارایی را، به جامعه ارائه نماییم.
 
سرفصل های کسب و کار:
  • پرداخت های بانکی POS
  • سامانه های هوشمند
  • گردشگری
  • ارتباطات
  • هوش تجاری
  • زیرساخت
  • نرم افزارهای تجاری