پروژه‌های حوزه مخابرات با سیم و بدون سیم، اپراتورهای تلفن همراه و پروژه‌های مبتنی بر تجارت الکترونیک نیز از فعالیت‌های این بخش می‌باشد تا با استفاده از تکنولوژی‌های روز و بسترهای IT نسبت به ارائه سرویس‌های جدید، اقدام نماید. بطور کلی در این بخش نسبت به طراحی راهکارهای هوشمند در حوزه فناوری و در جهت حل مشکلات روزمره جامعه اقدام می شود و در انواع مدل‌های تجارت الکترونیک از قبیل: B2B یا B2C  طراحی و ارائه می شود.