در حوزه کسب و کارهای نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی، با مسئولیت راهبری امور فنی و مهندسی و بازرگانی تجهیزات ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی، براساس نیازهای بازار هدف، نسبت به گسترش و بروز رسانی دامنه خدمات و محصولات، با کمک شرکای تجاری خارجی از کشورهای صاحب تکنولوژی، اقدام می نماییم.
 
سرفصل های کسب و کار:
  • سیستم کنترل
  • تجهیزات ابزاردقیق
  • اتوماسیون صنعتی
  • پروژه های مهندسی