انتصاب مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک دنا

# ۳۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

معارفه جناب آقای سیدعلی مرجائی، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک دنا

معارفه جناب آقای سیدعلی مرجائی، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک دنا، با حضور مدیران گروه صنعتی دنا، در تاریخ 31 مرداد 1395 برگزار گردید.
 
جلسه معارفه جناب آقای سیدعلی مرجائی، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک دنا
 
جلسه معارفه جناب آقای سیدعلی مرجائی، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک دنا
 
معارفه جناب آقای سیدعلی مرجائی، در جمع همکاران شرکت تجارت الکترونیک دنا
 
معارفه جناب آقای سیدعلی مرجائی، در جمع همکاران شرکت تجارت الکترونیک دنا